/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/page/js/require_js.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
Nanošenje i održavanje
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-google-analytics/view/frontend/templates/ga.phtml
Magento\GoogleAnalytics\Block\Ga
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Magento_Theme/templates/html/head.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/js/polyfill.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/base/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-bundle/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-sales/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-checkout/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-newsletter/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-page-cache/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-reports/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-wishlist/view/frontend/templates/js/components.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Components
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-translation/view/base/templates/translate.phtml
Magento\Translation\Block\Js
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/js/cookie.phtml
Magento\Framework\View\Element\Js\Cookie
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/notices.phtml
Magento\Theme\Block\Html\Notices
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-cookie/view/frontend/templates/html/notices.phtml
Magento\Cookie\Block\Html\Notices
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-ui/view/base/templates/logger.phtml
Magento\Ui\Block\Logger
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Magento_Theme/templates/html/header.phtml
Magento\Theme\Block\Html\Header
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Magento_Theme/templates/html/breadcrumbs.phtml
Magento\Theme\Block\Html\Breadcrumbs
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/skiptarget.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/category/image.phtml
Magento\Catalog\Block\Category\View
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/title.phtml
Magento\Theme\Block\Html\Title

Nanošenje i održavanje

/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/category/rss.phtml
Magento\Catalog\Block\Category\Rss\Link
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/messages.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/messages.phtml
Magento\Framework\View\Element\Messages
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/category/description.phtml
Magento\Catalog\Block\Category\View
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/category/cms.phtml
Magento\Catalog\Block\Category\View

Više videa pogledajte na DEKOzid Youtub kanalu

NANOŠENJE

Sadržaj jednog pakovanja dekozida pomešan sa 7,5 l mlake vode nanosi se na, po potrebi, pripremljenu površinu (1-2 sloja gušće akrilne podloge) specijalnim dekozid valjkom po sistemu "uradi sam" jer tako štedite novac.

ODRŽAVANJE I POPRAVKE

DEKOzid se lako čisti ususivačem, hrapavom stranom sunđera, magičnom krpom i školskom belom gumicom, a sitnija oštećenja naprskati vodom i izravnati valjkom. Od viška zamešanog materijala napravite kuglice i sačivajte ih u zamrzivaču za eventualno kasnije popravke.

POPUNJAVA, PREKRIVA I RAVNA BEZ GLETOVANJA

Trajno se rešite pukotina na zidovima i plafonima. Zaboravite na mukotrpno skidanje starih plocica ili "Španskog" zida. Jednostavno ih prekrijte DEKOzid-om bez nepotrebnog gletovanja, meržica i lepkova.

NANOŠENJE - KORISNI SAVETI

/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-layered-navigation/view/frontend/templates/layer/view.phtml
Magento\LayeredNavigation\Block\Navigation
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/account/authentication-popup.phtml
Magento\Customer\Block\Account\AuthenticationPopup
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/section-config.phtml
Magento\Customer\Block\SectionConfig
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/customer-data.phtml
Magento\Customer\Block\CustomerData
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/customer-data/invalidation-rules.phtml
Magento\Customer\Block\CustomerScopeData
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-page-cache/view/frontend/templates/javascript.phtml
Magento\PageCache\Block\Javascript
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/category/products.phtml
Magento\Catalog\Block\Category\View
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-cookie/view/frontend/templates/require_cookie.phtml
Magento\Cookie\Block\RequireCookie
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-msrp/view/frontend/templates/popup.phtml
Magento\Msrp\Block\Popup
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/frontend_storage_manager.phtml
Magento\Catalog\Block\FrontendStorageManager
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/absolute_footer.phtml
Magento\Theme\Block\Html\Footer
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/vendor/dotmailer/dotmailer-magento2-extension/view/frontend/templates/email/email_capture_newsletter.phtml
Magento\Framework\View\Element\Template
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Sm_CartQuickPro/templates/quickview.phtml
Sm\CartQuickPro\Block\CartQuickPro
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Sm_CartQuickPro/templates/default.phtml
Sm\CartQuickPro\Block\CartQuickPro
/home/decor/public_html/var/view_preprocessed/pub/static/app/design/frontend/Sm/destino/Sm_ShopBy/templates/loader.phtml
Sm\ShopBy\Block\ShopBy